Горщиківська громада
Житомирська область, Коростенський район

Протокол 9

Дата: 20.07.2021 14:47
Кількість переглядів: 165

Фото без опису

ГОРЩИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОРОСТЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11560, с. Горщик, вул.Центральна,31, тел.(04142)91-7-42, 91-6-31

[email protected] Код ЄДРПОУ 04347930

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л 

 

№ 9

 

           07 липня  2021 року                                              с. Горщик

                                                                                      приміщення сільської ради

                                                                                                15.00 год

Всього членів виконавчого комітету - 11 чол.

  Присутні на засіданні -  8 чол.                                                                  

 

Іскоростенська С.П. – секретар сільської ради

Литвинчук М.О .- заступник сільського голови з питань діяльності  виконавчих органів сільської ради

    Члени виконавчого комітету:

Мельниченко Ю.В.

Андрієвська Т.В.

Ільїнська Н.Г.

Іскоростенський А.М.

Іскоростенська О.М.

Сапотніцька З.М.

     Запрошені:

Андрієвська Н.С. - начальник Служби у справах дітей.

Суховець М.Й. - спеціаліст ІІ категорії з кадрових питань.

 

 

  Головуючий на засіданні: секретар засідання виконавчого комітету - Іскоростенська С.П.

  На розгляд засідання виконавчого комітету сільської ради головуючим винесений такий

порядок денний:

 

1. Про план роботи виконкому Горщиківської сільської ради на ІІІ квартал 2021 року.

Доповідач: Іскоростенська С.П. - секретар сільської ради.

 

2. Про запровадження послуг патронату над дитиною у Горщиківській сільській раді.

Доповідач: Андрієвська Н.С. - начальник Служби у справах дітей.

3. Про затвердження плану заходів щодо вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Доповідач: Андрієвська Н.С. - начальник Служби у справах дітей.

4. Про створення комісії для  забезпечення житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Доповідач: Андрієвська Н.С. - начальник Служби у справах дітей.

5. Про обслуговування підопічних Горщиківської сільської ради.

Доповідач: Іскоростенська С.П. - секретар сільської ради.

6. Про утворення комісії з евакуації населення в Горщиківській сільській раді.

Затвердження Положення про евакуацію населення.

Доповідач: Суховець М.Й. - спеціаліст ІІ категорії з кадрових питань.

7. Про взяття на квартирний облік дітей, позбавлених батьківського піклування.

Доповідач: Андрієвська Н.С. - начальник Служби у справах дітей.

ВИРІШИЛИ:

 

    Затвердити, винесений головуючим на розгляд засідання виконавчого комітету сільської ради порядок денний.

Голосували:

за –8  ;

проти – 0;

утримались – 0;

(Прийнято  одноголосно)

Іскоростенська С.П. внесла пропозицію щодо змін до порядку денного. Розглянути  питання   «Про покладання обов’язків по державній реєстрації актів цивільного стану

та призначення відповідальної особи за облік і звітність про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

в Горщиківській сільській раді», яке потребує термінового розгляду.

 

ВИРІШИЛИ:

 

    Затвердити, винесене головуючим на розгляд засідання виконавчого комітету сільської ради питання до порядку денного

Голосували:

за –8  ;

проти – 0;

утримались – 0;

(Прийнято  одноголосно)

 

    Після цього виконавчий комітет сільської ради приступив до розгляду питань порядку денного.

З першого питання слухали  Іскоростенську С.П. - секретаря сільської ради

«Про план роботи виконкому Горщиківської сільської  ради на ІІІ квартал 2021 року. Відповідно до ст. 40 пп. 2 п. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи виконавчого комітету, Положення про виконавчий комітет Горщиківської сільської  ради, з метою планування діяльності виконавчого комітету сільської ради, виконавчий комітет сільської  ради

 В И Р І Ш И В :

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Горщиківської сільської  ради на ІІІ квартал 2021 року ( додається).

2. Заступнику сільського  голови,  секретарю сільської ради, начальникам відділів, спеціалістам сільської  ради забезпечити своєчасну підготовку та виконання заходів, що передбачені  планом.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради Іскоростенську С.П.

Голосували:

за –8  ;

проти – 0;

утримались – 0;

(Рішення прийнято ).

(Рішення №49 додається).

З другого питання слухали Андрієвську Н.С. - начальника Служби у справах дітей «Про запровадження послуг патронату над дитиною у Горщиківській сільській раді». На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 148 "Деякі питання здійснення патронату над дитиною", листа ОДА від 02.03.2021 року №1174/2-21/41 «Про розвиток мережі патронатних сімей», керуючись Законами України "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", з метою профілактики соціального сирітства у Горщиківській сільській раді, виконавчий комітет сільської  ради

 ВИРІШИВ:

1. Запровадити у Горщиківській сільській раді послугу патронату над дитиною. 

2. Фахівцю із соціальної роботи (Лопко О. С.):

 • здійснювати заходи щодо пошуку кандидатів у патронатні вихователі;
 • спільно з службою у справах дітей  здійснювати первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі;
 • сприяти у проходженні такими кандидатами навчання;
 • обстежувати умови проживання сімей кандидатів;
 • проводити оцінку потреб дитини та її сім'ї, надавати соціальні послуги сім'ї дитини;
 • готувати рекомендації про доцільність або недоцільність повернення дитини у свою сім'ю за результатами роботи із сім'єю;
 • здійснювати соціальний супровід сім'ї дитини з метою подолання складних життєвих обставин, що призвели до її влаштування в сім'ю патронатного вихователя;
 • готувати пакет документів щодо доцільності вибуття дитини із сім'ї патронатного вихователя. 

3. Службі у справах дітей Горщиківської сільської ради (Андрієвській Н.С.):

 • спільно з фахівцем із соціальної роботи проводити первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі;
 • влаштовувати на підставі наказу в сім'ю патронатного вихователя дитину, яка залишилася без батьківського піклування та потребує невідкладного влаштування;
 • здійснювати передачу дитини до сім'ї патронатного вихователя, про що складати відповідний акт;
 • передавати патронатному вихователю передбачені законодавством документи на кожну влаштовану дитину;
 • здійснювати контроль за умовами утримання, виховання дитини, забезпеченням її майнових та житлових прав, найкращих інтересів у сім'ї патронатного вихователя;
 • готувати пакет документів щодо доцільності вибуття дитини із сім'ї патронатного вихователя;
 • складати акт про факт передачі дитини батькам або законним представникам;
 • не пізніше ніж через п'ять робочих днів з моменту влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя або її вибуття з такої сім'ї письмово інформувати управління праці та соціального захисту населення, про влаштування або вибуття дитини;
 • координувати діяльність відповідних структурних підрозділів, установ та організацій, які пов'язані з захистом прав дитини. 

4. Органам опіки та піклування виконавчого комітету Горщиківської сільської ради:

 • протягом місяця, у разі наявності рекомендації про можливість надання послуги з патронату над дитиною, укладати з кандидатом у патронатні вихователі договір про надання послуги з патронату над дитиною;
 • приймати рішення про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя та, у разі необхідності, про продовження строку перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя у разі наявності обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини понад зазначений строк;
 • після прийняття рішення про влаштування дитини не пізніше ніж через п'ять робочих днів укладати з патронатним вихователем договір про патронат над дитиною;
 • приймати рішення про вибуття дитини із сім'ї патронатного вихователя за результатами розгляду питання комісією з питань захисту прав дитини на

підставі поданого службою у справах дітей та фахівцем із соціальної роботи пакета документів.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови

    Литвинчука М.О.

 Голосували:

за –8  ;

проти – 0;

утримались – 0;

(Рішення прийнято )

(Рішення №50 додається).

 

З третього питання слухали Андрієвську Н.С. - начальника Служби у справах дітей «Про затвердження плану заходів щодо вшанування  пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України». На виконання постанови Верховної Ради України від 01 червня 2021 року  № 1490-IX «Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України», з метою вшанування на місцевому рівні пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, виконавчий комітет сільської  ради

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план заходів щодо вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (додаток 1).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови Литвинчука М.О. 

Голосували:

за –8  ;

проти – 0;

утримались – 0;

(Прийнято  одноголосно)

(Рішення №51 додається).

 

«Про створення комісії щодо визначення  потреби громади у субвенції

 з державного бюджету на проектні,  будівельно-ремонтні роботи, придбання  житла та приміщень для розвитку  сімейних та інших форм виховання  наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт,  позбавлених батьківського піклування,  осіб з їх числа при виконавчому  комітеті Горщиківської сільської ради» слухали Андрієвську Н.С. - начальника Служби у справах дітей. З метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток, керуючись Сімейним кодексом України,  Цивільним  кодексом України, відповідно до законів України: «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дітей» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримка малих групових будинків» керуючись ст. 26, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Горщиківської сільської ради 

 

ВИРІШИВ:

   1. Утворити комісію  щодо визначення потреби громади у субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради (додаток 1).

2. Затвердити положення про комісію щодо визначення потреби громади у субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа при виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради (додаток 2)

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  сільського голову  Туровського О.А.

Голосували:

за –8  ;

проти – 0;

утримались – 0;

(Прийнято  одноголосно)

(Рішення №52 додається).

 

 

«Про  обслуговування підопічних Горщиківської сільської ради» з п’ятого питання слухали Іскоростенську С.П. - секретаря сільської ради. Керуючись Законами України «Про соціальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо надання соціальних послуг особам до їх потреб, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти  на обслуговування соціальним робітником підопічної  в Центр надання соціальних послуг Горщиківської сільської ради Коростенського району

 • Бондар Тетяну Іванівну.

2. Припинити надання соціальних послуг гр. Вигівській Марії Станіславівні в зв’язку зі смертю.

Голосували:

за –8 ;

проти – 0;

утримались – 0;

                                                    (Рішення прийнято)

(Рішення №53 додається).

 

 « Про організацію та ведення цивільного захисту в Горщиківській сільській  раді» слухали Суховця М.Й. - спеціаліста з кадрових питань Горщиківської сільської ради.   З метою забезпечення готовності до захисту населення Горщиківської  територіальної громади у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного            та природного характеру і в особливий період, відповідно частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 10 липня      2017 року № 579 «Про затвердження Методики планування заходів з евакуації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2017 року № 938/30806, Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841, керуючись підпунктом 2 пункту «б» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

     1. Загальне керівництво з питань цивільного захисту на території Горщиківської сільської ради покласти на сільського голову Туровського Олексія Анатолійовича.

 

     2. Відповідальною особою за організацію і ведення цивільного захисту, організацію захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, підготовку співробітників      до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій призначити завідувача господарства  Горщиківської сільської ради Молчанова Олександра Михайловича.

    

     3. Створити комісію з питань евакуації Горщиківської сільської ради.

 

     4. Затвердити положення «Про комісію з питань евакуації Горщиківської сільської ради» згідно з додатком 1, що додається до рішення.

 

     5. Затвердити комісію з питань евакуації Горщиківської сільської ради у складі згідно     з додатком 2, що додається до рішення.

 

     6. Головою комісії з питань евакуації Горщиківської сільської ради призначити Литвинчука Миколу Олександровича, заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

     7. Покласти на голову комісії з питань евакуації Горщиківської сільської ради Литвинчука Миколу Олександровича планування і практичне виконання евакуаційних заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення  із району можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру і в особливий період у разі виникнення безпосередньої загрози їх життю та заподіяння шкоди здоров’ю.

 

     8. Строк збору і готовності до роботи  комісії з питань евакуації Горщиківської сільської ради встановити: у робочий час - 30 хв., у неробочий час - 1 год. 30 хв.

    

     9. Секретарю сільської ради Іскоростенській Світлані Павлівні рішення виконавчого комітету:

  9.1. довести  до всіх працівників сільської ради, а виконавців – під особистий підпис;

  9.2. оприлюднити згідно чинного законодавства України.

 

   10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Туровського Олексія Анатолійовича.

Голосували:

за –8 ;

проти – 0;

утримались – 0;

(Рішення прийнято)

(Рішення №54 додається).

 

З сьомого питання слухали Андрієвську Н.С. - начальника Служби у справах дітей «Про постановку на квартирний облік дітей, позбавлених батьківського піклування». Згідно ст.11 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», ст.33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст.46 «Правила обліку громадян, які потребують поліпшенню житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР (далі – Правил), діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких дітей житла мають право зарахуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки і піклування. На виконання норм чинного законодавства та з метою захисту законних прав та інтересів дітей та відповідно до клопотання служби у справах дітей Горщиківської сільської ради, виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

   1. Поставити на квартирний облік дітей, позбавлених батьківського піклуванння, а саме Антипчука Олександра Сергійовича, 24.08.2004 року народження та Виноградову Юлію Анатоліївну, 19.10.2004 року народження.

    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника сільського голови  Литвинчука М.О.

Голосували:

за –8  ;

проти – 0;

утримались – 0;

(Рішення прийнято)

(Рішення №55 додається).

 

   «Про покладання обов’язків по державній реєстрації актів цивільного стану

та призначення відповідальної особи за облік і звітність про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

в Горщиківській сільській раді» слухали Іскоростенську С.П. - секретаря сільської ради.

 

Відповідно до статті 4 та частини 2 статті 6, статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», пунктів 3.2, 3.3, 3.6, 4.2.3, 4.3, 5.4, 5.5, 5.6 Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012 №1578/5, зареєстрованим  в Міністерстві юстиції України 02.11.2012 за №1845/22157, керуючись підпунктом 5 пункту «б» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

     1. Покласти відповідальність за:

  1.1. проведення державної реєстрації актів цивільного стану про народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті, з дотриманням єдиної нумерації по видах актових записів цивільного стану у виконавчому комітеті Горщиківської сільської ради  Коростенського  району Житомирської області для населених пунктів: с. Горщик, с. Березівка, с. Вигів, с. Давидки, с. Дружбівка, с. Видень,с. Краснопіль, с. Боровиця, с. Жупанівка, с. Піски на секретаря сільської ради Іскоростенську Світлану Павлівну.

 

  1.2. зберігання, ведення належного обліку використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та подання у встановлені законодавством порядку та строки до Коростенського  відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Коростенському районі Житомирської області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) звітів та відповідної інформації про державну реєстрацію актів цивільного стану та використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану на секретаря сільської ради Іскоростенську Світлану Павлівну.

 

     2. На час тимчасової відсутності (хвороба, відпустка та інше) секретаря сільської ради Іскоростенської Світлани Павлівни, відповідальність за виконання повноважень та обов’язків, визначених пунктом 1 цього рішення, покласти на сільського голову  Туровського Олексія Анатолійовича.

 

3. Рішення виконавчого комітету від 13.01.2021 року №10 вважати таким, що втратило чинність.

 

     4. Контроль за виконанням цього рішення покладається на сільського голову Туровського О.А.

Голосували:

за –8  ;

проти – 0;

утримались – 0;

(Рішення прийнято)

(Рішення №56 додається).

 

 

Сільський голова                             Олексій ТУРОВСЬКИЙ

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь