Горщиківська громада
Житомирська область, Коростенський район

Паспорт територіальної громади Горщиківської сільської ради

ПАСПОРТ

Житомирська  область

Коростенський   район

Горщиківської сільської ради

станом на «01» січня 2022 року

 

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Форма Р-1

Загальна площа території (км2)

Кількість населення,

тис.осіб

Кількість виборців*

Кількість нас. пунктів

Кількість сільських рад

Кількість

старостинських

 округів

133,68

3 428

2 379

10

1

1

 

 

 

 

 

 

2. Територія

Всього

Земель державної власності

Земель приватної власності

сільгоспугідь

Земель запасу

133,68

8599,5383_га

4753,2145га

4446,72га

2291,1934 га.

Кількість дворів (квартир) (шт.)

Всього

Нових (після 1991 року)

Видано планів під забудову (з 1991 р.)

Із них в стадії будівництва

1097

-

-

-

Населення (к-сть чол.)

Всього

Працездатне населення

Непрацездатне населення

Зайняті

Безробітні

Всього дітей

Дітей дошкільного віку

Дітей шкільного віку

3 428

1710

1192

780

545

726

131

497

 1. Категорія людей, що потребує соціального захисту (к-ть чол.)

Всього

Пенсіонери

Інваліди ІІ Світової війни

Учасники бойових дій

Репресовані (реабілітовані)

Інваліди всіх груп

Багатодітні сім’ї

Діти багатодітних сімей

Діти-інваліди

Діти-сироти

Одинокі матері

Всього

Одинокі

1353

646

150

1

20

-

170

75

261

17

1

12

 1. Розподіл робочої сили (к-ть чол.)

С/г виробництво

Про мис ло
вість

Будівництво

Транс­порт

Зв’язок

Лісо ве
г-во

Рибальст-во

Тор-гівля

Державна служ-ба

Ос віта

Харчо-вапромисло
вість

Охо-роназдоров’я

При ватні під при ємці

Фермери

35

130

340

131

16

47

-

132

12

215

35

150

273

2

 1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ

ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ

Форма Р-2

№ п/п

Міські, селищні, сільські ради та населенні пункти в них

Загальна площа території

(га)

Кількість

населення

Кількість

виборців*

 

 с. Горщик

356,2

2179

1697

 1.  

с. Березівка

111,9

219

146

 1.  

с. Жупанівка

44,83

29

18

 1.  

с. Піски

32,1

31

24

 1.  

с. Давидки

122,4

174

107

 1.  

с. Дружбівка

91,8

122

93

 1.  

с. Видень

51,3

56

31

 1.  

с. Вигів

113,9

338

230

 1.  

с. Краснопіль

80,4

135

83

 1.  

с. Боровиця

118

145

91

 

Усього:

1123,1

3 428

2 379

В громаді зареєстровано: 3088 осіб.

Без реєстрації проживає: 340 особи.

Всього: 3 428особи.

Розподіл населення за статтю та віком

  1. Розподіл населення за статтю та віком

№ п/п

Міські, селищні, сільські ради та населенні пункти в них

чоловіки

жінки

0-17

18-39

40 -59

60 +

усього

0-17

18-39

40 – 59

60 +

усього

 1.  

 с. Горщик

229

267

283

191

970

250

349

302

313

1209

 1.  

с. Березівка

25

34

31

12

102

19

33

31

34

117

 1.  

с. Жупанівка

3

3

3

6

15

4

3

4

3

14

 1.  

с. Піски

3

2

8

1

14

2

4

3

8

17

 1.  

с. Давидки

17

28

19

12

76

24

27

25

22

98

 1.  

с. Дружбівка

12

25

16

12

65

8

22

14

13

57

 1.  

с. Видень

5

12

7

1

25

5

11

9

6

31

 1.  

с. Вигів

43

61

42

28

174

34

54

39

37

164

 1.  

с. Краснопіль

22

18

20

5

65

14

23

17

16

70

 1.  

с. Боровиця

15

25

17

13

70

19

25

13

18

75

 

Усього:

374

475

446

281

1576

379

551

457

465

1852

3.2. Стан народжуваності/смертності

Форма Р-4

Роки

Загальна чисельність населення

Померло на 1000 чол. (осіб)

Народилося на 1000 чол. (осіб)

Приріст, зменшення

(проміллє)

(+, -)

2015

2860

16,43

12,34

0,012

2016

2860

12,24

8,79

0,014

2017

3565

11,5

4,76

0,026

2018

3581

8,66

7,53

0,015

2019

3403

6,7 6

4,11

0,015

2020

3394

5,01

4,71

0,008

2021

 

364

8,03

6,85

0,0

3.3. Освітній рівень населення*

Форма Р-5

Освіта

Разом

В т.ч. чоловіки

В т.ч. жінки

Вища

1215

639

576

Незакінчена вища

501

247

254

Середня

534

229

305

Неповна середня

402

198

204

Початкова

121

58

63

Без освіти

-

-

-

Інша освіта

-

-

-

Всього:

2 773

1371

1402

* - все населення віком від 17 років, станом на 2021 рік

Працездатне населення

Форма Р-6

№ п/п

Міські, селищні, сільські ради та населенні пункти в них

Усього населення

Працездатне населення

Непрацездатне населення

Чол.

Жін.

разом

Чол.

Жін.

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 с. Горщик

2179

580

26,3

620

28,1

1200

54,5

391

17,1

470

20,6

861

37,8

 

с. Березівка

219

47

21,5

66

30,1

113

51,5

34

18

30

15,9

64

33,9

 

с. Жупанівка

29

8

27,5

9

31

17

58,6

2

8,3

6

25

8

33,3

 

с. Піски

31

7

22,7

9

29

16

52

1

3,3

13

43,3

14

46,6

 

с. Давидки

154

27

17,5

47

24,5

74

48,1

22

14,6

25

16,6

47

31,1

 

с. Дружбівка

114

28

24,5

29

25,4

57

50

25

21,4

21

18

45

38,4

 

с. Видень

56

9

16

11

19,5

20

35,8

7

16

10

22,7

17

38,6

 

с. Вигів

338

62

18,4

63

18,6

125

36,9

45

14,2

65

20,6

110

34,8

 

с. Краснопіль

135

19

14,1

24

17,7

43

31,5

20

16,4

27

22,1

47

38,2

 

с. Боровиця

145

19

13,1

26

18

45

31,1

26

20,8

30

24

56

44,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

3428

806

 

904

 

1710

 

536

 

656

 

1192

 

3.4. Зайнятість населення*

* - станом на 01.01.2022 рік

Форма Р-6

№ п/п

Міські, селищні, сільські ради та населенні пункти в них

Усього населення

Зайняті

Безробітні

Чол.

Жін.

разом

Чол.

Жін.

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

1

 с.Горщик

2179

300

13,1

265

11,6

565

24,8

205

9,3

180

8,1

385

17,9

2

с. Березівка

219

30

15,8

26

13,7

56

29,6

19

10,0

11

5,8

30

13,6

3

с. Жупанівка

29

2

8,3

1

4,1

3

12,5

4

16,6

3

12,5

7

24,1

4

с. Піски

31

4

13,3

3

10

7

23,3

3

10

2

6,6

5

16,1

5

с. Давидки

174

28

18,5

12

7,9

40

26,4

12

7,9

8

5,3

20

11,4

6

с. Дружбівка

122

18

15,4

11

9,4

29

24,7

8

6,8

12

10,2

20

16,3

7

с. Видень

56

4

9,0

2

4,5

6

13,6

3

6,8

4

9,0

7

12,5

8

с. Вигів

338

43

13,6

37

11,7

80

24,3

19

6,0

21

6,6

40

11,6

9

с. Краснопіль

135

12

9,8

8

6,5

20

16,3

8

6,5

12

9,8

20

14,8

10

с. Боровиця

145

14

11,2

10

8

24

19,2

6

4,8

5

4

11

7,6

 

 

Усього:

3428

455

 

375

 

830

 

287

 

258

 

545

 

3.5.  Розподіл робочої сили за галузями

Форма Р-7

Назва галузі

Кількість

% до працездатного населення

% до всього населення

 1.  

Сільське господарство

35

2,04

1,01

 1.  

Промисловість

130

7,6

3,7

 1.  

Будівництво

340

19,8

9,86

 1.  

Транспорт

131

7,6

3,8

 1.  

Зв'язок

16

0,93

0,46

 1.  

Лісове господарство

24

1,4

0,69

 1.  

Торгівля

132

7,7

3,8

 1.  

Державна служба

21

1,2

0,60

 1.  

Освіта

215

12,5

6,23

 1.  

Харчова промисловість

35

2,04

1,01

 1.  

Охорона здоров'я

150

8,7

4,3

 1.  

 

 

 

 

 1.  

В колективному секторі

43

2,5

1,24

 1.  

В приватному секторі

35

2,04

1,01

 1.  

В державному секторі

56

3,27

1,62

 1.  

Приватні підприємці

673

39,3

19,51

 1.  

Фермери

27

1,6

0,8

 1.  

 

 

 

 

 1.  

Із всього працюючого населення працюють: - в даному населеному пункті

 

 

 

 1.  

- в районному  центрі

250

14,6

7,2

 1.  
 • в обласному центрі

47

2,7

1,4

 1.  

- виїжджають за межі України

 

 

 

 1.  

з них: а) в Росію

12

0,7

0,35

 1.  

б) до інших країн

56

3,27

1,7

3.6. Національний та мовний склад населення   

Форма Р-8

№ п/п

Національність

Чисельність

Рідна мова

своєї національності

українська

російська

інші

1

українці

2343

 

 

 

 

2

росіяни

60

 

 

 

 

3

білоруси

11

 

 

 

 

4

татари

0

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

інші

950

 

 

 

 

Разом:

3364

 

 

 

 

4. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ громади НА 01.07.2013

4.1. Загальна характеристикаФорма Р-9

 

Одиниця виміру

Факт

Приріст (зниження - ) порівняно з минулим роком (в %)

Обсяг промислової продукції у порівняних цінах за січень-травень 2022 р.

тис. грн.

-

-

Роздрібний товарообіг у порівняних цінах за 1 квартал 2022 р.

тис. грн.

-

-

Обсяг реалізації платних послуг населенню

 (у фактичних цінах) за  січень-травень 2022 р.

тис. грн.

-

--

Обсяг капітального будівництва за січень-травень  2022 р. (тис.грн.)

тис. грн.

-

-

Середня заробітна плата (грн.) на 01.01.2022р.

грн.

9 632,00

 

Додаток: записка статуправління про роботу промисловості, транспорту, споживчого ринку, фінанси, соціальну статистику.

4.2. Робота промислових підприємств різних форм власності на 01.01.20

22 Форма Р-10

 

Кількість підприємств

Обсяг продукції в оптових діючих цінах без ПДВ і акцизного збору

Питома вага у загальному обсязі виробництва в %

Обсяг продукції у порівняних цінах

Всього

В % до підсумку

За рік

В % до минулого року

Разом по громаді

 

 

 

 

 

 

Колективна власність:

- колективне підприємство

2

-

-

-

-

-

- орендне підприємство

-

-

-

-

-

-

- спілка споживчих товариств

-

-

-

-

-

-

- акціонерне товариство

-

---

-

-

---

-

- товариство з обмеженою відповідальністю

-

-

-

-

-

-

- товариство з додатковою відповідальністю

-

-

-

-

-

-

- повне товариство

-

-

--

-

-

-

Приватне підприємство

35

 

 

 

 

 

Державне підприємство, разом:

 

 

 

 

 

 

- державне підприємство

-

-

-

-

-

 

- державне комунальне підприємство

-

-

-

-

-

-

Дочірнє підприємство

-

-

-

-

-

-

Перелік промислових підприємств Горщиківської сільської ради

   Форма Р-10а

№ п/п

Назва підприємства

Керівник

Телефон

Юридична адреса

1

ТОВ «Омелянівський кар’єр»

Фещенко Олександр

Миколайович

050-46-31-310

11560 с. Горщик, вул. Центральна, 71

2.

ПрАТ «Омелянівський гранкар`єр»

Ганський Валерій Францович

5-59-36, 9-16-07

Житомирська обл. Коростенський р-н с. Горщик

Характеристика підприємств Горщиківської сільської ради

1.

1. Назва підприємства

ТОВ «Омелянівський кар`єр»

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

11560 с. Горщик, вул. Центральна, 71, 5-59-21,

 9-16-64

4. Основний профіль діяльності

Виробництво щебеневої продукції

5. Код ЗКПО (по можливості)

 00292400

6. Обсяг реалізації продукції в оптових діючих цінах без ПДВ та акцизного збору, тис. грн. за 2021 рік

220032,5

 

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

-

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого року

-

9. Встановлена потужність

939т.м3 рік

10. Фактичний випуск продукції

-

11. Рівень рентабельності

-

12. Заборгованість

-

Разом:

-

В т. ч. перед бюджетом

-

Заробітна плата

-

Перед постачальниками

-

13. Кількість працюючих

217

В т. ч. ІТП

-

14. П.І.Б., керівника, тел.

ФещенкоО.М.

15. Політична орієнтація керівника

-

16. Ступінь впливовості на електорат

-

2.

1. Назва підприємства

ПрАТ «Омелянівський гранітний кар`єр»

2. Форма власності

приватна

3. Адреса (юридична, поштова), телефон

Житомирська обл. Коростенський р-н с. Горщик, 5-59-36, 9-16-07

4. Основний профіль діяльності

Видобуток та переробка гранітних блоків

5. Код ЗКПО (по можливості)

 31638386

6. Обсяг реалізації продукції в оптових діючих цінах без ПДВ та акцизного збору, тис. грн. за 2021 рік

2690,3

 

7. Обсяг продукції в порівняних цінах, тис. грн.

-

8. % обсягу продукції в порівняних цінах до минулого року

-

9. Встановлена потужність

2,4тис.м3на рік

10. Фактичний випуск продукції

-

11. Рівень рентабельності

-

12. Заборгованість

-

Разом:

-

В т. ч. перед бюджетом

-

Заробітна плата

-

Перед постачальниками

-

13. Кількість працюючих

22

В т. ч. ІТП

-

14. П.І.Б., керівника, тел.

Ганський Валерій Францович

15. Політична орієнтація керівника

-

16. Ступінь впливовості на електорат

-

4.5 Контингент органів соціального захисту

Форма Р-13

пп

 

 

Міські, селищні, сільські ради та населенні пункти в них

 

 

 

Усього

населення

У тому числі

Дорослі

(0-17) Діти

Пенсіонери

Інваліди ВВв

Учасники бойових дій

Інваліди всіх груп і категорій

Люди , які обслуговуються служб. соц. допом. на дому

Неповні сім»ї

Діти з неповних сімей

Багатодітні сім»ї

Діти з багатодітних сімей

Діти інваліди

Діти сироти

Одинокі багатодітні матері

 

Горщиківська сільська рада

3 428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

726

646

4

20

170

111

106

32

75

261

17

1

12

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, СИСТЕМИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СПОРТУ

5.1. Заклади охорони здоров’яФорма Р-14

№ п/п

Назва

Адреса

Форма власності (державна, комунальна, приватна)

Статус
(республ, обласна, міська, міськрайонна, районна, селищна, сільська)

Керівник
(П.І.Б., тел. сл., дом, стаж перебування на посаді)

Кіл-ть мед персоналу

Кіл-ть технічного персоналу

Кіл-ть ліжко-місць для стаціонарного лікування

1.

Лікарні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

0

 

 

 

 

 

 

2.

Поліклініки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

0

 

 

 

 

 

 

3.

Пологовий буд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

0

 

 

 

 

 

 

4.

Аптеки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

0

 

 

 

 

 

 

5.

Горщиківська

АПМСД №6

вул. Садова,8, с. Горщик,

комунальна

сільська

Мельниченко Ю.В.

6

1

 

 

Усього:

1

 

 

 

 

 

 

6.

ФП

вул. Центральна,47,

 с. Давидки

комунальна

сільська

Вигівська І.П.

1

1

 

 

Усього:

1

 

 

 

 

 

 

7.

ФП

вул. Центральна,33,

с. Боровиця

комунальна

сільська

Кривошиєнко О.П.

1

1

 

 

Усього:

1

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

3

 

 

 

 

 

 

5.2. Навчальні та виховні заклади

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИФорма Р-15

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть студентів у т.ч. стаціонару

Кіл-тьвиклада-цького складу

Кіл-ть технічного персоналу

Форма власності

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 0

 

 

 

 

 

 

СЕРЕДНЬО-ТЕХНІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ УЧИЛИЩАФорма Р-16

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І. Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть студентів

Кіл-тьвиклада-цького складу

Кіл-ть технічного персоналу

Форма власності

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 0

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ (УСЬОГО УЧНІВ: 347)Форма Р-17

Назва

Адреса

ПІП керівника

Телефон

Кількість

учнів

Кількість вчителів

Кількість

техперсоналу

Кількість

місць

Горщиківський

ліцей

с. Горщик

вул .Центральна,1

Тиць Олег Вікторович

097 690 7130

305

32

10

784

Філія

с. Давидки

вул. Центральна,42

Рахвальська

Людмила

Володимирівна

0979396826

6

1

1

30

Філія

с. Вигів

вул.

1 Травня,1А

Ткаченко

Олена

Миколаївна

0989719330

36

11

2

72

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ШКОЛИФорма Р-18

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І. Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть учнів

Кіл-ть викладачів

Кіл-ть технічного персоналу

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 0

 

 

 

 

 

ІНТЕРНАТИ/ДИТЯЧІ БУДИНКИФорма Р-19

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І. Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть учнів, дітей

Кіл-ть викладачів, вихователів

Кіл-ть технічного персоналу

Джерела фінансування (тис. грн.)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 0

 

 

 

 

 

 

ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ  ( 5  ГРУП, ВСЬОГО ДІТЕЙ:  77 )Форма Р-20

Назва

Адреса

ПІП керівника

Телефон

Кількість

дітей

Кількість вихователів

Кількість

техперсоналу

Кількість

місць

Дитячий садочок

«Берізка»

с. Горщик, вул. Садова,5а

Ільїнська

Неля

Гагиківна

0968752094

63

10

8

131

Дитячий садочок

«Сонечко»

с. Вигів,

вул. Механізаторська,1а

Іваненко

Інна

Миколаївна

096 727 5170

14

2

1

15

5.3. Заклади культури, спорту

БУДИНКИ КУЛЬТУРИ,КЛУБИФорма Р-21

п/п

               Назва

    Адреса

    Керівник

(ПІБ. тел сл., дом,

стаж перебування  на посаді)

  Кіль –ть місць

Кіль –ть персоналу

1.

Горщиківський  БК

с. Горщик,

вул. Молодіжна,13

Мовчанюк  Ірина Станіславівна

стаж 27 роки, 0969716875

150

      2

1.

Клуб

с.Боровиця,

вул. Центральна,33

Палійчук Олена Анатоліївна стаж  8 років,098 656 4354

60

1

БІБЛІОТЕКИ, МУЗЕЇ (книжковий/музейний фонд:____, всього читачів:__ тис.___Форма Р-22

п/п

 

Назва

 

Адреса

Керівник

(ПІБ. тел сл., дом,

стаж перебування  на посаді)

Книжковий

фонд

Кільсть місць читал.

залу

Кількість пер-

соналу

Кількість читачів (осіб)

1.

Вигів

с.Вигів,

вул. Мошківська,2

Іваненко Раїса  Станіславівна

стаж  6 роки 

7096

2

     1

135

2.

 Горщик

с. Горщик,

вул. Центральна,31

Горошкова  Ніна Петрівна

дом.9-12-25

стаж  47 років

Ігнатенко Антоніна  Віталіївна

стаж  38 років

6702

7

      2

430

3.

Давидки

с.Давидки,

вул. Центральна,42

Ражко  Світлана  Леонідівна

дом. 6-22 -10

стаж 24 роки

4913

---

    1

100

ЗАКЛАДИ ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІФорма Р-23

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І. Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Середня кіл-ть відвідувань

Кіл-ть персоналу

Кількість відвідувачів (осіб)

 1.  

Дискотека

 

 

 

 

 

 1.  

Спортивний клуб

 

 

 

 

 

 1.  

Молодіжний клуб

 

 

 

 

 

 

Усього: 0

 

 

 

 

 

КІНОТЕАТРИ, ТЕАТРИФорма Р-24

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І. Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть місць

Кіл-ть персоналу

 

Кількість відвідувачів (осіб)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 0

 

 

 

 

 

СПОРТИВНІ ЗАКЛАДИФорма Р-25

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І. Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть місць

Кіл-ть персоналу

 

Кількість відвідувачів (осіб)

1.

Стадіон

 

 

 

 

 

 

Басейн

 

 

 

 

 

 

Усього: 0

 

 

 

 

 

5.4. Об’єкти торгівельної сфериФорма Р-26

Торгівельні заклади

Адреса

Прізвище, ім’я, по батькові керівника (власника)

Форма власності

с. Горщик

ТОВ «Коростенський комбінат громадського харчування»

колективна

-//-

Горщиківське ССТ

колективна

-//-

ФОП Петренко С.П.

приватна

-//-

ФОП Синицький А.В.

приватна

-//-

ФОП Максимчук Л.А

приватна

-//-

ФОП Красновська О.В.

приватна

-//-

ФОП Беляк О.В.

приватна

-//-

ФОП Василевська І.І.

приватна

-//-

ФОП Свінцицька К.В.

приватна

-//-

ФОП Мовчанюк І.С.

приватна

-//-

ФОП Мовчанюк А.В.

приватна

-//-

ФОП Харченко В.В.

приватна

-//-

ФОП Харченко Н.П.

приватна

-//-

ФОП Сергієнко В.В.

приватна

-//-

ФОП Стужук О.М.

приватна

-//-

ФОП Стратійчук Я.В.

приватна

-//-

ФОП Гордієнко Т.В.

приватна

-//-

ФОП Барилюк О.Л.

приватна

-//-

ФОП Демчук В.М.

приватна

-//-

ФОП Стратійчук Я.О.

приватна

-//-

ФОП Телятник О.О.

приватна

-//-

ФОП Шеїна Л.П.

приватна

-//-

ФОП Беляк Н.Ф.

приватна

-//-

ФОП Ренкас В.В.

приватна

-//-

ФОП Беляк Я. М.

приватна

-//-

ФОП Садурський В.М.

приватна

с. Вигів

ФОП Шавлович В.В.

приватна

-//-

ФОП Мошківський О.О.

приватна

-//-

ФОП Вигівська Л.О.

приватна

-//-

ФОП Мошківська Н.В.

приватна

-//-

ФОП Чернишева А.Б.

приватна

-//-

ФОП Вигівський В.Є.

приватна

с. Боровиця

Шавлович В.В.

приватна

с. Давидки

Вербицький С.В.

приватна

-//-

ФОП Вигівська Л.П.

приватна

-//-

ФОП Вигівський Д.В.

приватна

РИНКИФорма Р-27

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І. Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Площа (м2)

Товарообіг (грн./місяць)

Кіл-ть  торгових місць

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Усього:0

 

 

 

 

 

МІСЦЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯФорма Р-28

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І. Б., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Форма власності

Площа (м2)

К -ть  місць

 1.  

Кафе «Ялинка»

с.Горщик

 вул.Заводська 4

Ущапівська Г.Ф.

4-10-25, на займаній посаді з 1990року

колективна

50,3

48

ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИФорма Р-29

№ п/п

Назва

Адреса

Підпорядкування

Площа (м2)

Активність проведення заходів (+,О, – )

Орієнтовна кількість відвідувачів

 

Парки

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

0

 

 

 

 

 

Сквери

1

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

0

 

 

 

 

 

Пляжі

1

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

0

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

0

 

 

 

 

МАЙДАНЧИКИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Форма Р-30

№ п/п

Назва

Адреса

Підпорядкування

Площа (м2)

Стан

(+,О, – )

Активність проведення заходів

 (+,О, – )

1

Стадіон

с.Горщик,

вул.Центральна,1

Горщиківський ліцей

867,2

 

0

0

2.

Стадіон

с. Горщик,

вул. Спортивна,2

Горщиківська сільська рада

880,5

0

0

ТРАНСПОРТНІ КОМУНІКАЦІЇ        Форма Р-31

№ п/п

Назва

Адреса

Режим роботи

Основні маршрути

Графік

руху

 

Залізничні станції

1.

Вигів, Відень, Омелянівна, Бондарівський,Ушиця

 

щоденно

Коростень-Новоград-Волинський

2 рази на добу

 

 

 

 

9

 

 

Автобусні маршрути

 1.  

 

ТОВ «Автосвіт ЛТД»

щоденно

Коростень – Охотівка,

Коростень-Горщик

 

 

щоденно

2.

 

Трафаїл В.І.

щоденно

Коростень-Охотівка

щоденно

ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ КОНТОРИ

Форма Р-33

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.П., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

К-ть буд., що обслуговують

К-ть зареєстрованих

у них мешканців

приватні

багатоквартирні

РАЗОМ

1

Горщиківське ДКП

с. Горщик, вул.. Центральна, 31

Іскоростенський

Анатолій Михайлович

-

14

14

620

ВІДДІЛЕННЯ БАНКІВ ТА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Форма Р-34

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.П., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кількість клієнтів

 

Відділення поштового зв’язку

 1.  

УДППЗ «Укрпошта»

с. Горщик, вул. Центральна,31

Панасенко Н.Ф.

2 345

 1.  

УДППЗ «Укрпошта»

с. Вигів, вул. Механізаторська,2

Обиход Л.А.

587

 

Усього:

 

 

 

6. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, КОНФЕСІЙНІ ГРОМАДИ

 1. Районні осередки загальноукраїнських партій  Форма Р-35

№ п/п

Назва

Чисельність

Адреса, телефон

Дата

 реєстрації

Керівник
(П.І.П., тел. сл., дом,
посада, дом. адреса)

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

Усього:

0

 

 

 

6.2. Районні та міські осередки громадських організацій та об’єднань.

Форма Р-36

№ п/п

Назва

Чисельність

Адреса, телефон

Дата

 реєстрації

Керівник
(П.І.П., тел. сл., дом,
посада, дом. адреса)

 

1

 

 

 

 

 

 

Усього:

0

 

 

 

 1. Конфесійні громадиФорма Р-37

№ п/п

Назва церкви

Конфесія

Дата

реєстрації

Адреса культового приміщення

Орієнтовна кількість

парафіян

Тип ритуальної будівлі
(собор, церква, синагога, молитов. буд., монастир, тощо)

Керівник
(П.І.П., сан, освіта,
рік народж, дом. адреса, тел.)

1.

Свято-Дмитріївська церква

Парафія Української Православної Церкви

 

с. Горщик,

вул.Центральна,68

200

церква

Тичина Д.В.

2.

Свято-Миколаївська церква

Православна Християнська УПЦ

 

с. Горщик,

вул. Центральна,1а

100

церква

Гонгало М. М.

3

Костьол Марії Матері церкви

Католицька Церква

 

с. Горщик,

вул.Героїчна,37

120

костьол

Бугаєнко Ю.В.

4.

Молитовний дім. Непохитна основа

Помісна Церква Християнської Віри Євангельської

 

с. Горщик,

вул. Базарна,18

320

молитовний дім

Ярошенко О.Ю

 

Усього:

4

 

 

 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВИХ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ

7.1. Заклади та установи системи Міністерства Оборони України

ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ Форма Р-38

№ п/п

Назва

Адреса

Командир
(П.І.П., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть
оф. складу,
тех. персоналу

Кіл-ть контингенту строкової служби

1.

 

 

 

 

 

 

Усього:0

 

 

Установи пенітенціарної системи -Форма Р-39

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.П., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть
обслуговуючого персоналу

Кількісний склад контингенту

1.

-

-

 

 

 

7.3. Установи правоохоронних органівФорма Р-40

№ п/п

Назва

Адреса

Керівник
(П.І.П., тел. сл., дом,
стаж перебування на посаді)

Кіл-ть
працюючих

1.

 

 

 

 

 

Усього: 0

 

 

 

8. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РАЙОНУ У РОЗРІЗІ МІСТ ТА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, МІКРОРАЙОНІВ (ТРАНСПОРТНІ, ТЕХНОГЕННІ ЗАГРОЗИ, ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, МІСЦЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЗАГРОЗИ, ТОЩО)

«НА ОСНОВІ ЦІЄЇ ФОРМИ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПЛАН «МАЛИХ СПРАВ»Форма Р-41

1. Коротка характеристика проблеми:

Незадовільний стан покрівель багатоквартирних будинків

- місце знаходження

с. Горщик

- джерело походження

 

- час виникнення

Протягом останніх років

- причини не вирішення

Значні фінансові ресурси

- до кого зверталися за допомогою про вирішення

Житомирська ОДА

- ініціатори вирішення проблеми

Горщиківська сільська рада, жителі багатоквартирних будинків

2. Необхідні ресурси:

 

- фінансові

2,6 млн. грн

- людські

 

- матеріальні

 

3. Термін виконання:

2022-2023 р.р.

4. Можливі результати вирішення проблеми:

 

- економічні

 

- соціальні

 

- політичні (електоральні)

 

2. Коротка характеристика проблеми:

Застаріла мережа водопостачання

- місце знаходження

с.Горщик

- джерело походження

 

- час виникнення

Протягом останніх років

- причини не вирішення

Значні фінансові ресурси

- до кого зверталися за допомогою про вирішення

 

- ініціатори вирішення проблеми

Горщиківська сільська рада

2. Необхідні ресурси:

 

- фінансові

 

- людські

 

- матеріальні

 

3. Термін виконання:

2023-2024 р.р.

4. Можливі результати вирішення проблеми:

 

- економічні

 

- соціальні

 

- політичні (електоральні)

 

 1. РЕЗУЛЬТАТИ МИНУЛИХ ВИБОРІВ

9.1. Результати виборів до Верховної ради України 2012 р.                                                                     Форма Р-42

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 

Район, місто

Кількість виборчих дільниць, (од.)

Кількість виборців, які взяли  участь у голосуванні на цих дільницях, (осіб)

Партії та виборчі блоки (голоси “ЗА”, осіб)

Слуга народу

Батьківщина

ОПЗЖ

Радикальна партія

Європейська солідарність

Сила і честь

Опозиційний блок

Голос

Українська стратегія Гройсмана

Партія зелених

Свобода

Громадянська позиція

Партія Шарія

Аграрна партія

Сила права

Сила людей

Соціальна справедливість

Самопоміч

Патріот

Факел

Горщиківська громада

6

1290

640

130

111

105

66

59

42

37

33

20

12

7

7

6

5

4

2

2

1

1

​​​​​​​РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Окург,

(район, місто)

Кількість виборчих дільниць, (од.)

Кількість виборців, які взяли  участь у голосуванні на цих дільницях, (осіб)

Кандидати мажоритарні округи (голоси “ЗА”, осіб)

Сігачов В’ячеслав Валерійович

Пашинський Сергій Володимирович

Арешонков Володимир Юрійович

Рибинський Ігор Євгенович

Арешков Анатолій Михайлович

Науменко Віталій Анатолійович

Симоненко Віктор Анатолійович

Шуляренко Олександр Володимирович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горщиківська громада

6

1262

402

288

275

104

89

73

16

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Керівництво міст

 1. КЕРІВНИКИ РАЙОНУ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, ВІДОМІ ТА ВПЛИВОВІ ЛЮДИ

(ТІ, ХТО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ)     Форма   46

Посада

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Дата

народження

Освіта, фах

К-ть працюючих (для керівн. під-ств, установ)

Депутатські або (і) громадські обов’язки

 1.  

Голова районної державної  адміністрації

Тарасюк Юрій Володимирович

01.12.1986

вища

 

Депутатські

обов’язки

 1.  

Голова районної ради

Гаєвська Юлія Олександрівна

21.09.1985

вища

 

Депутатські

обов’язки

10.3. Керівники підприємств, установ, організацій, освітніх закладів  Форма  Р-47

Назва підприємства,

установи, організації

Посада

Прізвище,

ім’я, по-батькові

Дата

народження

Місце

реєстрації

Освіта,

фах

К-ть працюючих (для керівн. під-ств, установ, організацій)

Депутатські або (і) громадські обов’язки

1

Горщиківський ліцей Горщиківської сільської ради

Директор

Тиць Олег Вікторович

1975

м. Коростень

вища

47

 

2

Вигівська філія Горщиківського ліцею

Директор

Ткаченко Олена Миколаївна

1966

с. Горщик

вища

10

 

3

Давидківська філія Горщиківського ліцею

Директор

Рахвальський Людмила Володимирівна

1973

с. Горщик

вища

2

 

4.

ЗДО Горщиківської сільської  ради «Берізка»

Директор

Ілінська Нелі Гагиківна

1985

с. Горщик

вища, педагогічна

12

 

5

ЗДО Горщиківської сільської  ради «Сонечко»

Директор

Іваненко Інна Миколаївна

1987

с. Горщик

середня спеціальна

5

 

10.4. Керівники сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств Форма Р-48

Назва сільськогосподарського підприємства, фермерського господарства

Адреса

Прізвище,

ім’я, по-батькові керівника

Дата

народження

Освіта,

фах

К-ть працюючих в підприємстві, господарстві

Депутатські або (і) громадські обов’язки

 1.  

ТОВ «Верес Агро»

 

Литвинчук Михайло Павлович

 

 

 

 

 1.  

ТОВ «Виробниче підприємство «Полісся»

с. Радчиці, вул.Шевченка, 39, Овруцький район

Кохно Юрій Антонович

 

 

 

 

 1.  

ТОВ «Акріс - груп»

м. Київ, вул. Жилянська, 106-б

Микола Решетнюк

 

 

 

 

 1.  

ТОВ «Антарес- Агро»

с. Гора, вул. Центральна,21, офіс 6, Бориспільський район, Київська область

Лень Віталій Юрійович

 

 

 

 

 1.  

ТОВ «Острозька зернова компанія»

вул. Центральна,31, с. Горщик, Коростенський район

Дем’янчук Микола Петрович

 

 

 

 

 1.  

ФСГ «Берізка»

с. Березівка

Іскоростенська Н.А.

 

 

 

 

 1.  

ФСГ «Зерно Полісся»

с. Горщик

Вигівський В.О.

 

 

 

 

10.5. Депутати районної радиФорма Р-49

Прізвище, ім’я,

по- батькові

Посада та місце роботи

Дата

народження

Адреса місця реєстрації

Освіта,

фах

Місцева організація політичної партії, від якої безпартійного депутата включено до виборчого списку

Фракція, група у складі ради, позафракційний

 

Рейтинг серед населення, колективу

(+,0,-)

К-ть працюючих (для керівн. під-ств, установ, організацій)

1

-

---

-

-

-

-

-

-

-

10.6. Депутати міських радФорма -50

Прізвище, ім’я, по- батькові

Посада та місце роботи

Дата

народження

Адреса місця реєстрації

Освіта,

фах

Місцева організація політичної партії, від якої безпартійного депутата включено до виборчого списку

Фракція, група у складі ради, позафракційний

 

Рейтинг серед населення, колективу

(+,0,-)

К-ть працюючих (для керівн. під-ств, установ, організацій)

1

-

-

--

-

-

---

-

-

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7. Голови, заступники голів та секретарі, селищних та сільських радФорма Р-51

Назва селищної та сільської ради

Посада

Прізвище, ім’я,

по- батькові

Дата

народження

Адреса місця реєстрації

Освіта,

фах

Рейтинг серед населення, колективу

(+,0,-)

Кількість виборців на території селищної та сільської ради

1.

 

Горщиківська

сільська рада

 

голова

Туровський Олексій

Анатолійович

02.09.1984

с. Горщик

Вища,економічна

+

 

заступник голови

Литвинчук Микола Олександрович

23.01.1958

м. Коростень

Вища, с/господарська

+

 

секретар

Іскоростенська Світлана Павлівна

30.05.1986

с. Березівка

Вища, педагогічна

+

 

10.8. Впливові особи (інші) Форма Р-52

Посада та місце роботи

Прізвище, ім’я, по-батькові

Дата народження,

місце реєстрації

Освіта, фах

Рейтинг серед населення, колективу

(+,0,-)

К-ть працюючих (для керівн. під-ств, установ, організацій)

Депутатські або (і) громадські обов’язки

 1. 11.

Директор «ДП Коростенське ЛМГ»

Бадзян  Володимир Володимирович

 

 

+

 

Громадські обов’язки

 1.  

Директор ТОВ «ВП Полісся»

Шадура Юрій Вікторович

 

 

+

 

Громадські обов’язки

 1.  

Директор ТОВ «Техно Гриль Груп»

Вегера Інна Валентинівна

 

 

+

 

Громадські обов’язки

 1.  

Коростенське АПК

КаренАрутюнян

 

 

 

 

Громадські обов’язки

 1. ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ

11.1. Засоби масової інформації заснованої в районіФорма Р-53

Назва засобу

масової інформації

Засновники

Мова

Періодичність,

дні виходу

Час

виходу

ПІБ редактора

Адреса, телефон

№ і дата видачі реєстр, свідоцтва

Джерела фінансування

Кількість глядачів, слухачів, передплатників

 

Рейтинг (%)

 

Телерадіокомпанії

 

 1.  

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друковані ЗМІ

 

 1.  

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Засоби масової інформації які надходять в район

ДРУКОВАНІ ЗМІФорма Р-54

Назва газети (журналу)

Масштаб розповсюдження (всеукраїнські, обласні, районні)

Мова

Засновники

Тираж

видання

К- ть

передплат­ників

Основна категорія передплатників

Рейтинг видання в районі

 1.  

«Житомирщина»

обласна

укр

ТОВ «Редакція газети

«Житомирщина»

10500

808

35-75

 

 1.  

«Субота»

обласна

укр

ТОВ «Редакція газети

«Субота»

21800

808

35-75

 

 1. Єхо

«Єхо»

обласна

укр

ТОВ «Редакція газети

«Єхо»

10600

808

35-75

 

ТЕЛЕРАДІОКАНАЛИФорма Р-55

Назва

каналу

Масштаб розповсюдження (всеукраїнські, обласні)

Мова

Час трансляції

Кількість глядачів в районі

Основна

категорія  глядачів

Рейтинг каналу в районі

 1.  

«1+1»

всеукраїнські, обласні

укр

постійно

2 780

18-75

+

 1.  

«УТ-2»

всеукраїнські, обласні

укр

Постійно

2 780

18-75

+

 1.  

«24 канал»

всеукраїнські, обласні

укр

Постійно

2 780

18-75

+

 1.  

«Культура»

всеукраїнські, обласні

укр

постійно

2 780

18-75

+

 1.  

«ICTV»

всеукраїнські, обласні

укр

постійно

2 780

18-75

+

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь