Горщиківська громада
Житомирська область, Коростенський район

Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів Горщиківської сільської ради

Дата: 01.12.2021 12:02
Кількість переглядів: 114

 

УКРАЇНА

ГОРЩИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Коростенського району Житомирської області

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

   

    від 26 листопада   2021 року                   № 77

 

 

Про організацію обліку дітей дошкільного,

шкільного віку та учнів Горщиківської сільської ради

 

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» ст. 32, статей 52, 53, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 66 Закону України «Про освіту», статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту», статей 2, 6 Закону України «Про захист персональних даних», статей 4, 5 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», статей 1, 5 Закону України «Про інформацію», постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей» від 13.09.2017 № 684 “Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів“ від 19.09.2018 № 806, «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України»  від 13 вересня 2017 р. № 684, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття загальної середньої освіти“, з метою організації якісного обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають чи перебувають на  території Горщиківської сільської ради, виконавчий комітет селищної ради

 ВИРІШИВ:

 

  1. Визначити відділ освіти, культури, молоді та спорту  Горщиківської  сільської  ради відповідальним за організацію ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку  та учнів, які проживають на території  Горщиківської  сільської ради.
  2.  Затвердити Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Горщиківської сільської ради.  (Додаток 1)                                           

3.  Затвердити Положення про робочу групу для організації обліку дітей  дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають на території  Горщиківської сільської ради. (Додаток 2)

4.Затвердити склад робочої групи для організації обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають на території громади. (Додаток 3)

 

5. Затвердити форму реєстру обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають на території  Горщиківської сільської ради. (Додаток 4)

 

6. Забезпечити створення та  постійне оновлення реєстру даних дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають на території Горщиківської  громади (далі реєстр).                                                                                

                                                                   До 1 січня 2022 року

        7. Призначити відповідальну особу за ведення реєстру.

         8. Відділу з ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування фізичних осіб Горщиківської сільської ради  надавати статистичну інформацію щодо кількості дітей віком від 3 до 18 роківза роками народження  станом на 01 вересня , зареєстрованих на території громади.                                      До 05 вересня

 

9. Службі у справах дітей  Горщиківської сільської ради:

- вживати заходів щодо захисту права дитини на здобуття загальної середньої освіти, запобіганню дитячій бездоглядності, поверненню до навчання дітей шкільного віку (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684).                                                                                                              Постійно

10. Керівникам закладів загальної середньої  освіти Горщиківської сільської ради:

10.1. Надавати відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей Горщиківської сільської ради інформацію у разі, коли місце навчання дитини не встановлено або наявні в реєстрі дані дитини недостовірні, у разі відсутності     учнів на заняттях протягом 10 робочих днів підряд із невідомих причин або без поважних причин, для провадження діяльності, пов’язаної з захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

                              Протягом 5 робочих днів із дня встановлення відповідного факту.

10.2.Надавати до відділу освіти Горщиківської сільської ради дані про учнів, які зараховані до закладу освіти та інформацію про рух учнів (переведення, відрахування або зарахування).

                                                                                        Щомісяця не пізніше 15 числа

11. Керівникам закладів дошкільної освіти здійснювати координацію роботи щодо обліку дітей дошкільного віку (прибуття або вибуття дитини ).      Постійно                                                                                                

12. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Туровського О.А.

 

 

 

Сільський  голова                      Олексій ТУРОВСЬКИЙ                          

 

                                   

Додаток 1

до рішення виконкому

Горщиківської сільської ради

від 26 листопада  2021 року № 77

 

ПОРЯДОК

ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

на території Горщиківської громади

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на  території Горщиківської громади (далі – Порядок) визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на  території Горщиківської сільської  ради з урахуванням вимог законодавства в галузі освіти, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», інших чинних нормативно-правових актів відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей», від. 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», від 19.09.2018 № 806 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України, від 13 вересня 2017 р. № 684», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття загальної середньої освіти».

 1.2. У цьому Порядку визначені функції органів, установ та організацій  на  території Горщиківської сільської ради з метою забезпечення здобуття освіти дітьми дошкільного, шкільного віку та учнями. 

1.3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

вихованці – особи, які здобувають дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти або структурних підрозділах інших закладів освіти;

діти дошкільного віку – особи віком від 3 до 6(7) років;

діти шкільного віку – особи у віці від 6 до 18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту;

учні – особи, які здобувають загальну середню освіту у закладі освіти;

заклад освіти – заклад, який забезпечує здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист персональних даних», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про інформацію».

1.4. Обробка та захист персональних даних дітей дошкільного, шкільного віку та учнів під час їх обліку здійснюються  відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

1.5. Залучення інших працівників закладів освіти до організації та ведення обліку дітей забороняється.

 

                 2.   Організація ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

 

          2.1.   Облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів ведеться в межах  підвідомчої території Горщиківської громади.

          2.2.  Відділ освіти, культури, молоді та спорту Горщиківської сільської  ради як уповноважений орган відповідає за організацію ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів:

 2.2.1. Організовує ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які проживають на  території Горщиківської сільської ради, шляхом створення та постійного оновлення реєстру обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, даних про них (на кожний рік окремо).

   2.2.2. Призначає посадову особу, яка відповідає за постійне оновлення реєстру обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів (надалі – Реєстр).

         2.3.  Посадова особа, що відповідає за постійне оновлення Реєстру:

         2.3.1. Вносить до Реєстру персональні дані дітей дошкільного, шкільного віку (далі – дані): прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими потребами.

         2.3.2. Видаляє дані дитини з Реєстру у випадку: досягнення повноліття, здобуття нею повної загальної середньої освіти, наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до Реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).

          2.3.3. Для забезпечення прав дітей дошкільного, шкільного віку на здобуття освіти та з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію»  і «Про захист персональних даних» має право отримувати, з метою оновлення Реєстру, дані про дітей дошкільного, шкільного віку від закладів освіти.

2.3.4. Використовує для створення та оновлення Реєстру отримані дані, у тому числі з інших реєстрів або баз даних.

2.3.5. Протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснює їх обробку, звіряє їх з даними Реєстру та, у разі потреби, вносить до нього відповідні зміни та доповнення.

 Дані можуть також бути внесені до Реєстру відповідно до письмової заяви батьків (одного з батьків) дитини шкільного віку чи інших законних представників або її сканованої копії у разі її подання відповідальній особі відділу  освіти Горщиківської сільської ради.

2.3.6. Складає і подає на підставі даних Реєстру статистичний звіт про кількість дітей дошкільного, шкільного віку та учнів за формою та у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

На підставі статистичних звітів про кількість дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, складаються і подаються зведені статистичні звіти за формою та у порядку затвердженому Міністерством освіти і науки України.

2.4. Облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів ведуть заклади освіти підпорядковані відділу освіти Горщиківської сільської  ради.

2.5.  Заклади  освіти подають щороку, не пізніше 15 вересня, відповідальній особі відділу освіти Горщиківської сільської ради дані всіх дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які до нього зараховані.

2.6 У разі переведення дітей дошкільного, шкільного віку та учнів до іншого  закладу  освіти або його відрахування в установленому порядку заклад освіти, з якого переводиться або відраховується дитина, подає не пізніше 15 числа наступного місяця відповідальній особі відділу освіти Горщиківської сільської ради дані такої дитини, у тому числі місця продовження здобуття ним освіти (заклад освіти).

2.6.1. Під час переведення дітей дошкільного, шкільного віку та учнів до іншого  закладу освіти, з якого вони переводяться, подаються:

- заява батьків (одного з батьків) дітей чи інших його законних представників (для дітей, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів).

- письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідної дитини.

2.6.2. Під час вибуття дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на постійне місце проживання за межі України до закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:

- заява батьків (одного з батьків) дитини чи інших його законних представників (для дітей, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів).

- копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для дітей, які не досягли повноліття).

2.7. Заклади освіти у разі зарахування дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які здобували освіту в закладах освіти інших адміністративно – територіальних одиниць, подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування їх дані відповідальній особі відділу освіти  Горщиківської сільської ради та уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно – територіальної одиниці,  на території якої розташовано заклад освіти, у якому дитина отримувала освіту.

2.8. Заклади освіти невідкладно надають до Коростенського  відділення поліції ГУНП України в Житомирській області дані про учнів, які не досягли повноліття і відсутні на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджується відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмових  пояснень батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.

2.9. Заклади освіти ведуть відповідну документацію з обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, передбачену діючим законодавством України.

 

      

 

 

 3.  Контроль за веденням обліку  дітей шкільного

віку  та учнів

 

3.1.  Контроль за веденням обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів в частині реалізації відділу освіти Горщиківської сільської ради повноважень, визначених цим Порядком, здійснює виконавчий комітет Горщиківської сільської ради.

3.2. Контроль за веденням обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів закладами освіти на підвідомчій території сільської  ради здійснює уповноважений орган -  відділ освіти Горщиківської сільської ради.

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                  Світлана ІСКОРОСТЕНСЬКА                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Пулинської селищної ради

від 26 листопада 2021 р. №77

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу для органзації обліку дітей дошкільного, шкільного

віку та учнів, які проживають на території

Горщиківської сільської ради

 

І. Загальні положення

1. Робоча група для організації обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів (далі — робоча група) є тимчасовою дорадчою комісією, консультативнодорадчим органом при виконавчому комітеті Пулинської селищної ради ОТГ.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією Украни, Законами Украни «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про національну поліцію», Постанов Кабінету Міністрів України від 30.08. 2007 року

№ 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей», від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» від 19.09.2018 № 806 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684, наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» іншими нормативно-правовими актами України, а також цим положенням.

3. Рішення про утворення Робочої групи приймає виконавчий комітет Горщиківської  сільської ради.

4. Робоча група діє на тимчасовій основі та здійснює свою діяльність на громадських засадах.

5. Члени робочої групи є уповноваженими особами.

 

II. Основні завдання Робочої групи

Основними завданнями Робочої групи є:

1. Організація обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів Горщиківської  громади.

2.Підготовка первинних списків дітей дошкільного, шкільного віку та учнів Горщиківської  громади.

III. Функції Робочої групи

Робоча група відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

1.Забезпечує здобуття дітьми шкільного віку повної загальної середньої освіти.

2. Сприяє охопленню дітей 5-річного віку обов’язковою дошкільною освітою.

3.Здійснює контроль за охоплення навчанням дітей шкільного віку.

4.Проводить роботу, пов’язану з обліком дітей шкільного віку та дітей дошкільного віку.

5. Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на Робочу групу.

IV. Права Робочої групи

Робоча група має право:

1.Взаємодіяти в установленому порядку з державними органами, органами місцевого самоврядування, закладами та організаціями з питань обліку дітей;

2. Запрошувати на засідання Робочої групи та заслуховувати інформацію представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, закладів освіти, громадських та інших організацій щодо охоплення дітей навчанням.

 

 

 

 

 

V. Склад Робочої групи

1. Робоча група створюється у складі голови, секретаря та членів групи.

2. Склад Робочої групи визначає Виконавчий комітет Горщиківської сільської  ради.

3. Голова Робочої групи організовує діяльність Робочої групи, спрямовує роботу її членів, представляє Робочу групу у відносинах із закладами освіти, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями.

VI. Організація діяльності Робочої групи

1. Організація діяльності Робочої групи визначається цим Положенням.

2. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за потребою, але не менше, як двічі на рік.

3.Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Робочої групи визначаються її головою (далі – головуючий).

4. Засідання скликає і проводить головуючий.

5. Рішення Робочої групи оформляються протоколом.

6. Організаційне забезпечення діяльності Робочої групи здійснюється секретарем Робочої групи.

VII. Порядок проведення засідання Робочої групи

1. Засідання Робочої групи проводить головуючий.

2. Засідання вважається правомочним, якщо у ньому бере участь не менше, ніж дві третини від загального складу членів Робочої групи.

3. Порядок денний засідання та рішення Робочої групи затверджується членами Робочої групи шляхом голосування.

4. Члени Робочої групи беруть участь у засіданнях особисто. Якщо член Робочої групи не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Робочої групи відповідні пропозиції з питань порядку денного та до проєкту рішення засідання у письмовій формі.

5. Особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні та вносять пропозиції.

6. Головуючий приймає рішення щодо присутності під час засідання групи представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису.

7. Рішення Робочої групи приймається з кожного питання порядку денного засідання відкритим голосуванням.

8. Рішення Робочої групи вважаються прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні. При рівності голосів «за» і «проти» вирішальний голос належить головуючому на засіданні Робочої групи.

9. Рішення Робочої групи оформляються протоколами, який підписує головуючий на засіданні та секретар робочої групи.

10. Рішення Робочої групи доводяться секретарем групи до відома членів Робочої групи та виконавців рішення.

11. Матеріали засідань Робочої групи знаходяться на зберіганні у секретаря Робочої групи, під його особисту відповідальність.

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                             Світлана ІСКОРОСТЕНСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Горщиківської сільської ради

від  26 листопада 2021 № 77

Склад

робочої групи для організації обліку дітей дошкільного, шкільного віку

та учнів, які проживають на  території

Горщиківської сільської ради

 

№ з/п    П.І.Б. членів робочої групи                                                       Посада

Сапотніцька З.М.                                                    Начальник відділу освіти Горщиківської сільської ради, голова  робочої групи

Рахвальський О.В.                                        Спеціаліст І категорії відділу освіти Горщиківської сільської ради, секретар робочої групи                                                    

Вигівський В.І.                                                       Староста  старостинського округу Горщиківської сільської   ради, член робочої групи

 

Андрієвська Н.С.                                         Начальник  служби у справах дітей  Горщиківської сільської ради, член робочої групи

Лопко О.С.                                                    фахівець соціальної служби, член робочої групи

                                                                      

Мельниченко Ю.В.                                     Дільничний терапевт Горщиківської амбулаторії АПМСД №6, член робочої групи

 

 

 

Секретар сільської ради                      Світлана ІСКОРОСТЕНСЬКА

 

                                                                                                                  Додаток 4

                                                                                       до рішення виконавчого комітету

                                                                                       Горщиківської сільської ради

                                                                                        від  26 листопада 2021 № 77

 

 

 

 

Житомирська область                                                                   Список                                                            Затверджую                                                         

Коростенський район                                        дітей і підлітків віком від 6 до 18 років,яким

село Горщик                                                        до 1 вересня виповнюється         років

 

Номер господарства в господарській книзі

Адреса дитини

Прізвище, ім’я,по батькові одного з батьків дитини

Відомості про дитину (підлітка)

Відмітка про навчання (назва навчального закладу), клас, роки навчання

Дані про тих, хто не навчається (зазначити кількість класів, які закінчив і причини невідвідування навчального закладу)

Прізвище, ім’я, по батькові

Стать,дата народження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                            Світлана ІСКОРОСТЕНСЬКА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь